top of page
Faalangst.jpeg

Wat merk je aan een kind met autisme?

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornnis, het ontstaat door een combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. De diagnose autisme wordt meestal gesteld door een psychiater of GZ-psycholoog aan de hand van een aantal gedragskenmerken. Een kind met autisme heeft vaak moeite met veranderingen. Het maakt moeilijk contact met andere kinderen en volwassenen. Vaak weet het kind niet goed wat er van hem verwacht wordt in een bepaalde situatie, het mist het overzicht. Het kind heeft moeite met het begrijpen van de emoties van een ander. Kinderen met autisme hebben in veel gevallen moeilijkheden met taal. Het neemt taal vaak letterlijk wat tot miscommunicatie kan leiden.

Overprikkeling

Als een kind met autisme overprikkeld is, heeft het vaak een gevoel dat het hoofd vol zit en heeft het behoefte aan rust en alleen zijn. Het kan overprikkeld raken door zintuiglijke, cognitieve en emotionele prikkels. De waarnemingen van de zintuigen komen als losse puzzelstukjes in de hersenen aan, de samenhang ontbreekt. De verwerking in de hersenen verloopt anders en vraagt meer tijd.

Autisme.jpeg

Wanneer wordt angst een angststoornis?

De kindercoach kijkt niet naar de diagnose die je kind heeft, maar gaat aan het werk met wat het kind en ouders te leren hebben. De kindercoach gaat de behoeftes van kind en ouders het in kaart brengen. De focus ligt daarbij op de tegemoetkoming en begrip van de ouders aan de behoefte van het kind aan structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid. Hoe meer regels, hoe meer houvast waar het kind zich prettig en veilig bij voelt.

Benieuwd hoe ik jou en jouw kind kan helpen?

LOGO'S SITE_LOGO SITE kopie.png

begeleidt jouw kind om het beste uit zichzelf te halen

bottom of page