top of page
Werkwijze-Yes-Kindercoaching.jpg

WERKWIJZE

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1. Kennismakingsgesprek

In dit vrijblijvende, meestal telefonische, gesprek kun je ervaren of er een eerste klik is, komt de hulpvraag globaal in beeld en ervaar je of mijn werkwijze bij je past.

 

2. Intakegesprek

Dit gesprek vindt bij jullie thuis plaats en heeft als doel de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Het intakeformulier geldt hier als leidraad en kan vooraf thuis rustig door je worden ingevuld.  

 

3. Coachingsessies 

Tijdens de coaching ga ik samen met je kind aan de slag met datgene wat het kind als probleem ervaart.  De ouders zijn in principe niet aanwezig bij de sessies. We gaan onderzoeken wat het kind graag ánders zou willen aan de huidige situatie en wat het daarvoor nodig heeft. Samen werken we met inzet van passende methodieken naar een concreet doel toe. Ieder kind is uniek en vraagt om een persoonlijke aanpak. De sessies vinden plaats in de praktijkruimte in Malden.


4. Eindevaluatie

De eindevaluatie vindt meestal plaats na 4-5 sessies. We bespreken de ervaringen en effecten van de coaching. Met nieuwe inzichten vervolgen kind en ouders zelf verder hun weg. De evaluaties vinden bij jullie thuis plaats.

De praktijkruimte:

Praktijkruimte-yes-kindercoaching-01.jpg
Praktijkruimte-yes-kindercoaching-02.jpg
LOGO'S SITE_LOGO SITE kopie.png

begeleidt jouw kind om het beste uit zichzelf te halen

bottom of page